Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Thông báo nhập học
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4

Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4

06/05/2022

Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4- Khai giảng 16 tháng 5 năm 2022Tải file tại đây

Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K09

Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K09

25/03/2022

Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K09Tải file tại đây

Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K10

Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K10

25/03/2022

Thông báo nhập học lớp Trung cấp LLCT K10Tải file tại đây

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 02) Đợt 1 – Học kỳ I

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 02) Đợt 1 – Học kỳ I

17/02/2022

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 02) Đợt 1 – Học kỳ IXem file chi tiết tại đây

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 03) Đợt 1 – Học kỳ I

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 03) Đợt 1 – Học kỳ I

17/02/2022

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 03) Đợt 1 – Học kỳ IXem file chi tiết tại đây

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 04) Đợt 2 – Học kỳ I

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 04) Đợt 2 – Học kỳ I

17/02/2022

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 04) Đợt 2 – Học kỳ IXem file chi tiết tại đây

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 05) Đợt 1 – Học kỳ I

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 05) Đợt 1 – Học kỳ I

17/02/2022

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 05) Đợt 1 – Học kỳ IXem file chi tiết tại đây

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 06) Đợt 1 – Học kỳ I

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 06) Đợt 1 – Học kỳ I

17/02/2022

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 06) Đợt 1 – Học kỳ IXem file đầy đủ tại đây

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 07) Đợt 1 – Học kỳ I

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 07) Đợt 1 – Học kỳ I

17/02/2022

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 07) Đợt 1 – Học kỳ IXem file chi tiết tại đây

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 08) Đợt 1 – Học kỳ I

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 08) Đợt 1 – Học kỳ I

17/02/2022

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 08) Đợt 1 – Học kỳ I Xem file chi tiết tại đây

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top