Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Thông báo nhập học
     Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 01) Đợt 2 – Học kỳ I

Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 01) Đợt 2 – Học kỳ I

17/02/2022

     Thông báo Lịch học Lớp Trung cấp LLCT (Khóa 01) Đợt 2 – Học kỳ I Xem file đầy đủ tại đây

Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 07 (TCT)

Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 07 (TCT)

08/12/2021

Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 07 (TCT)Xem file chi tiết tại đây

Thông báo nhập học lớp BG GV, BCV cấp huyện Khóa 01

Thông báo nhập học lớp BG GV, BCV cấp huyện Khóa 01

08/12/2021

Thông báo nhập học lớp BG GV, BCV cấp huyện Khóa 01Xem file chi tiết tại đây

Thông báo nhập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 101

Thông báo nhập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 101

08/12/2021

Thông báo nhập lớp BD ngạch Chuyên viên Khóa 101Xem file chi tiết tại đây

Thông báo nhập học lớp BD CB, CC cấp xã Khóa 2

Thông báo nhập học lớp BD CB, CC cấp xã Khóa 2

08/12/2021

Thông báo nhập học lớp BD CB, CC cấp xã Khóa 02Xem file chi tiết tại đây

Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 08 (TCT)

Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 08 (TCT)

03/12/2021

Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 08 (TCT)Xem file chi tiết tại đây

Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 03 (TCT)

Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 03 (TCT)

03/12/2021

Thông báo nhập học Lớp TCLLCT Khóa 03 (TCT)Xem file chi tiết tại đây

Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê)

Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê)

09/11/2021

Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 06 (TTCT huyện Chư Sê)Xem file chi tiết tại đây

Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 05 (TTCT huyện Ia Pa)

Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 05 (TTCT huyện Ia Pa)

13/10/2021

Thông báo nhập học lớp TCLLCT Khóa 05 (TTCT huyện Ia Pa)Xem file chi tiết tại đây

Thông báo nhập học lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 25 (TTCT huy...

Thông báo nhập học lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 25 (TTCT huyện Ia Pa)

13/10/2021

Thông báo nhập học lớp BD ngạch Chuyên viên chính Khóa 25 (TTCT huyện Ia Pa)Xem file chi tiết tại đây

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top