Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Thông báo nhập học > Thông báo nhập học Lớp trung cấp LLCT khóa 40, hệ tập trung, năm học 2023 - 2024 mở tại trường Chín

Thông báo nhập học Lớp trung cấp LLCT khóa 40, hệ tập trung, năm học 2023 - 2024 mở tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai

18/08/2023
                
Thông báo nhập học Lớp trung cấp LLCT khóa 40, hệ tập trung,  năm học 2023 - 2024 mở tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Xem file chi tiết tại đây!
|<<...31 32 33 34 35 36 37 38 39>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top