Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Thông báo nhập học > Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng Cấp ủy cơ sở Lớp thứ hai mở tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng Cấp ủy cơ sở Lớp thứ hai mở tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

27/09/2022
  
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng Cấp ủy cơ sở Lớp thứ hai mở tại
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
Xem file chi tiết tại đây!
|<<...31 32 33 34 35 36 37 38 39>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top