Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Thông báo tuyển sinh
Default news teaser image

Thông báo chiêu sinh 85-TB/TCT lớp trung cấp LLCT (hệ không tập trung) năm 2022

11/07/2022

Thông báo chiêu sinh 85-TB/TCT lớp trung cấp LLCT (hệ không tập trung) năm 2022  

    Thông báo về việc rà soát đối tượng dự tuyển sinh các Lớp Trung...

Thông báo về việc rà soát đối tượng dự tuyển sinh các Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị năm 2022 theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ương

16/02/2022

    Thông báo về việc rà soát đối tượng dự tuyển sinh các Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị năm 2022 theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ươngXem file chi tiết tại đây

Default news teaser image

Thông báo chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2021

16/03/2021

Thông báo chiêu sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2021Xem file đầy đủ tại đây

Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã n...

Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015

02/04/2015

Thông báo Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015

Kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12

Kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12

25/02/2015

Thông báo kế hoạch học và thi lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 12

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top