Kết quả thi tuyển sinh lớp ĐH VLVH ngành Xây dựng Đảng và Chính quy...

Kết quả thi tuyển sinh lớp ĐH VLVH ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

08/10/2014

Kết quả thi tuyển sinh lớp ĐH VLVH ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Thông báo chiêu sinh lớp đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền...

Thông báo chiêu sinh lớp đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước năm 2014

25/06/2014

Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh thông báo chiêu sinh lớp Đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Hồ sơ bán tại phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Trường Chính trị tỉnh Gia Lai Số 58 Lê Thánh Tôn, Pleiku, Gia Lai

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top