Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã n...

Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015

02/04/2015

Thông báo Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2015

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2015

06/01/2015

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng  học viên tự túc kinh phí trong năm 2015

Chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng

24/02/2014

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 cho các đối tượng học viên không thuộc diện được trợ cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của UBND tỉnh.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính ...

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú

07/12/2013

(GLO)- Sáng 19-3, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các quần chúng ưu tú.  

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top