Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Thông báo tuyển sinh > Thông báo chiêu sinh các lớp cấp phòng, chyên viên, chuyên viên chính năm 2024
Default news teaser image

Thông báo tuyển sinh lớp cấp phòng, lớp chuyên viên chính, chuyên viên năm 2024

26/01/2024

Sở Nội vụ và Trường Chính trị tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng cấp phòng, lớp chuyên viên chính, chuyên viên năm 2024

Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã n...

Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015

02/04/2015

Thông báo Về việc lùi thời gian mở lớp bồi dưỡng công chức tài chính cấp xã năm 2015

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính ...

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú

07/12/2013

(GLO)- Sáng 19-3, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các quần chúng ưu tú.  

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top