Trang chủ > Đào tạo - Bồi dưỡng > Thông báo tuyển sinh > Trung cấp chính trị > Thông báo về việc rà soát đối tượng dự tuyển sinh các Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị năm 2022 t

Thông báo về việc rà soát đối tượng dự tuyển sinh các Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị năm 2022 theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ương

16/02/2022
    Thông báo về việc rà soát đối tượng dự tuyển sinh các Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị năm 2022 theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ương
Xem file chi tiết tại đây

|<<1 2 3 4>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top