Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 313-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

23/09/2022

23/9/2022

Báo cáo 132/BC-UBND

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và dự kiến kế hoạch phát triển năm 2023

20/09/2022

20/9/2022

Báo cáo 131/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý IV năm 2022 của tỉnh Gia Lai

19/09/2022

19/9/2022

Công văn 2112/UBND-NC

Công văn về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT 3 tháng cuối năm 2022

16/09/2022

16/9/2022

Công văn 2092/UBND-KGVX

Công văn về việc tăng cường thực hiện Luật trẻ em và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

15/09/2022

15/9/2022

Quyết định 298-QĐ/TCT

Quyết định mở lớp Trung cấp LLCT ̣khóa 17 hệ tập trung năm 2022-2023

14/09/2022

14/9/2022

Kế hoạch 2008/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/09/2022

07/9/2022

Quyết định 278-QĐ/TCT

Quyết định mở lớp Trung cấp LLCT ̣khóa 16 hệ tập trung năm 2022-2023

05/09/2022

5/9/2022

Quyết định 260-QĐ/TCT

Quyết định mở lớp Trung cấp LLCT ̣khóa 15 hệ tập trung năm 2022-2023

19/08/2022

19/8/2022

Quyết định 70-QĐ/TW

Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

18/08/2022

18/8/2022

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top