Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 80-QĐ/TW

Quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

18/08/2022

18/8/2022

Kế hoạch 98-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

12/08/2022

12/8/2022

Kế hoạch 2525-KH/UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12/08/2022

12/8/2022

Thông báo 102-TB/VP

Thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

11/08/2022

11/8/2022

Kế hoạch 1784/KH-UBND

Kế hoạch giai đoạn 2 thực hiện Đề án " Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025" trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ

10/08/2022

10/8/2022

Công văn 1751/UBND-KGXV

Công văn về việc triển khai thực hiện chương trình " Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/08/2022

07/8/2022

Công văn 1752/UBND-KGVX

Công văn về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

07/08/2022

07/8/2022

Quyết định 234-QĐ/TCT

Quyết định về việc mở Lớp Trung cấp LLCT Khóa 14 - Hệ không tập trung, năm học: 2022-2023

04/08/2022

04/8/2022

Quyết định 492-QĐ/UBND

Quyết định về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg

02/08/2022

02/8/2022

Kế hoạch 1698/KH-UBND

Kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

01/08/2022

01/8/2022

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top