Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 2133 - TB/HVCTQG

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - UV Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện

12/05/2023

12/5/2023

KẾT LUẬN 54-KL/TW

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ

09/05/2023

09/5/2023

BÁO CÁO 371-BC/TU

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I; phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2023

17/04/2023

17/4/2023

59-Ctr/TU 59-CTr/TU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW , ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

07/04/2023

07/4/2023

Công văn 58-Ctr/TU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

07/04/2023

07/4/2023

Báo cáo 363 -BC/TU

Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2023

07/04/2023

07/4/2023

Công văn 1083-KL/TU

Kết luận hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

07/04/2023

07/4/2023

Báo cáo 359-BC/TU

Báo cáo tổng kết 05 thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

06/04/2023

06/4/2023

Báo cáo 357-BC/TU

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quý I, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2023 của các cơ quan khối Đảng tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy

05/04/2023

05/4/20243

Công văn 976-CV/BTGTU

Công văn về việc giới thiệu các tài liệu thuộc Đề án "Hỗ trợ thông tin tuyên truyền dân tộc, tôn giáo" năm 2021 và năm 2022

24/03/2023

24/3/2023

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top