Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 92-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành Quy định về quy hoạch chức danh trưởng, phó phòng khoa diện tập thể lãnh đạo trường Chính trị tỉnh quản lý

16/03/2023

16/3/2023

Quyết định 94-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn đánh giá trưởng, phó phòng khoa thuộc diện tập thể lãnh đạo trường Chính trị quản lý

16/03/2023

16/3/2023

Thông báo 22-TB/TCT

Thông báo nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 27 mở tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai

10/03/2023

10/3/2023

Thông báo 23-TB/TCT

Thông báo nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 28 mở tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai

10/03/2023

10/3/2023

Công văn 56-Ctr/TU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành trung ương khóa XIII

06/03/2023

06/3/2023

Kế hoạch 132 -KH/TU

Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 18 - CT/TW, ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí Thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội

06/03/2023

06/3/2023

Kế hoạch 133 -KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

06/03/2023

06/3/2023

Kế hoạch 134 -KH/TU

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

06/03/2023

06/3/2023

Công văn 49-KL/TW

Kết luận của bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

28/02/2023

28/02/2023

Công văn 51-CTr/TU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

18/01/2023

18/01/2023

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top