Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 64/TB-HĐND

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

08/07/2022

08/7/2022

Thông Báo 16-TB/TW

Thông báo kết luận của Bộ Chính Trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

07/07/2022

07/7/2022

BÁO CÁO 243-BC/TU

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 03 tháng 7 năm 2019

07/07/2022

07/7/2022

BÁO CÁO 218-BC/BTGTU

Báo cáo kết quả Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Gia Lai - năm 2022

07/07/2022

07/7/2022

Công Văn 2107/VP-KTTH

Công văn: Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội

05/07/2022

05/7/2022

NGHỊ QUYẾT 21-NQ/ĐU

Nghị quyết: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường Chính trị chuẩn

30/06/2022

30/6/2022

NGHỊ QUYẾT 61/2022/QH15

Nghị quyết: Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030

24/06/2022

24/6/2022

Công Văn 1240 /UBND-NC

Công văn: Về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

14/06/2022

14/6/2022

Công Văn 1142 /UBND-NC

Công văn: Về việc giao góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm

03/06/2022

03/6/2022

Công Văn 1129/UBND-KTTH

Công Văn về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá QSDĐ.

03/06/2022

03/6/2022

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top