Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn 1724/VP - KTTH

Công Văn: Về việc tham gia ý kiến dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

03/06/2022

03/6/2022

Biên bản Biên bản Họp hội đồng xét điều kiện dự thi, kiểm tra

Biên bản họp hội đồng xét điều kiện dự thi, kiểm tra

2022

Quyết định QĐ/TCT

Thi đua khen thưởng năm 2021

08/12/2021

08/12/2021

Công văn 729-CV/BTGTU

Công văn về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982"

22/08/2021

22/8/2021

Quy chế Dự thảo QC

Công văn giao nhiệm vụ

13/08/2021

13/8/2021

Quy chế 232-QĐ/TCT

Quy chế Thanh tra đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

05/08/2021

05/8/2021

Quyết định 231-QĐ/TCT

Quy chế nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

30/07/2021

31/07/2021

Quyết định 224-QĐ/TCT

Quyết định ban hành Quy chế Văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

28/07/2021

28/07/2021

Hướng dẫn 101-HD/HVCTQG

Hướng dẫn 101-HD/HVCTQG ngày 16/3/2021 hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị)

16/03/2021

16/03/2021

Kế hoạch 03 - KH/TCT

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm 2021 "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả"

05/02/2021

05/02/2021

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top