Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 102-TB/VP

Thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

11/08/2022

11/8/2022

Kế hoạch 1784/KH-UBND

Kế hoạch giai đoạn 2 thực hiện Đề án " Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025" trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ

10/08/2022

10/8/2022

Công văn 1751/UBND-KGXV

Công văn về việc triển khai thực hiện chương trình " Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/08/2022

07/8/2022

Công văn 1752/UBND-KGVX

Công văn về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

07/08/2022

07/8/2022

Quyết định 234-QĐ/TCT

Quyết định về việc mở Lớp Trung cấp LLCT Khóa 14 - Hệ không tập trung, năm học: 2022-2023

04/08/2022

04/8/2022

Quyết định 492-QĐ/UBND

Quyết định về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg

02/08/2022

02/8/2022

Kế hoạch 1698/KH-UBND

Kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

01/08/2022

01/8/2022

Công văn 2378/VP-NL

Công văn về việc nghiên cứu, đề xuất góp ý Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

29/07/2022

29/7/2022

Quyết định 489 - QĐ/UBND

Quyết định 489 về việc Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

29/07/2022

29/7/2022

QĐ 466/QĐ-UBND

Quyết định 466 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia

19/07/2022

19/7/2022

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top