Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công Văn 1580/UBND-KGVX

Công văn về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

31/07/2020

31/7/2020

Quyết định 169-QĐ/TCT

Quyết định công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2020

03/07/2020

03/7/2020

Mẫu Mẫu

Mẫu phiếu chấm tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên

18/03/2020

18/3/2020

Quyết định 4874-QĐ/HVCTQG

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

30/09/2019

30/09/2019

Quyết định 210-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính

20/05/2019

20/5/2019

Quyết định 1309-QĐ/TU

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh

07/03/2019

07/3/2019

Mẫu văn bản Mẫu kế hoạch cá nhân năm 2019

Mẫu kế hoạch cá nhân năm 2019

01/02/2019

01/02/2019

Đơn Mẫu 01

01/01/2019

01/01/2019

Đơn Mẫu 02

Đơn xin phụ đạo

01/01/2019

01/01/2019

Đơn Mẫu 03

Giấy xác nhận phụ đạo, học lại môn

01/01/2019

01/01/2019

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top