Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 2044-CV/BTCTU

Công văn về thay đổi của Đề án và Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2022

18/10/2022

18/10/2022

Công văn 2044-CV/BTCTU

Công văn về thay đổi của Đề án và Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2022

18/10/2022

18/10/2022

Quyết định 633-QĐ/UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/10/2022

13/10/2022

Kế hoạch 2337/KH-UBND

Kế hoạch về việc tổ chức tổng kết Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai để Bưu điện thực hiện

13/10/2022

13/10/2022

Công văn 2332/UBND-KTTH

Công văn về việc khẩn trương triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG

12/10/2022

12/10/2022

Công văn 2311/UBND-NC

Công văn về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

11/10/2022

11/10/2022

Kế hoạch 2318/KH-UBND

Kế hoạch về việc triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/10/2022

11/10/2022

Kế hoạch 2302/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/10/2022

10/10/2022

Kế hoạch 2281/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

09/10/2022

09/10/2022

Kế hoạch 2279/KH-UBND

KẾ HOẠCH Hành động về đa dạng sinh học tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

09/10/2022

09/10/2022

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top