Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quy định 114-QĐ/TW

Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

11/07/2023

11/7/2023

Thông báo 2133 - TB/HVCTQG

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - UV Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện

12/05/2023

12/5/2023

KẾT LUẬN 54-KL/TW

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ

09/05/2023

09/5/2023

Công văn 49-KL/TW

Kết luận của bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

28/02/2023

28/02/2023

Công văn 05-HD/UBKTTW

Hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

22/11/2022

22/11/2022

Công văn 19-CT/TW

Chỉ thị của Ban bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

18/11/2022

18/11/2022

Nghị quyết 29-NQ/TW

Nghị Quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

17/11/2022

17/11/2022

Nghị quyết 27-NQ/TW

Nghị về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

09/11/2022

09/11/2022

Quyết định 70-QĐ/TW

Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị

18/08/2022

18/8/2022

Quyết định 80-QĐ/TW

Quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

18/08/2022

18/8/2022

|<<1 2 3 4>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top