Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 3262-QĐ/HVCTQG

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng cấp ủy cơ sở

18/09/2020

18/9/2020

Quyết định 4874-QĐ/HVCTQG

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

30/09/2019

30/09/2019

Quyết định 210-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính

20/05/2019

20/5/2019

Hướng dẫn 36-HD/VPTW

Hướng dẫn 36-HD/VPTW - Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

03/04/2018

03/04/2018

Quy chế 01-QC

Quy chế đánh giá và quản lý kết quả học tập của học viên TCLLCT-HC của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/08/2016

01/08/2016

Quy chế 03-QC

Quy chế tuyển sinh đào tạo TCLLCT-HC của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/08/2016

01/08/2016

Quy chế 02-QC

Quy chế học viên TCLLCT-HC của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/08/2016

01/08/2016

Quyết định 672/QĐ-BNV

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện

14/04/2016

14/4/2016

Thông tư 15 /2014/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

15/05/2014

1/7/2017

Thông tư 08/2013/TT-TTCP

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

31/10/2013

31/10/2013

|<<1 2 3>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top