Trang chủ > Văn bản > Văn bản cấp Tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 51-CTr/TU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

18/01/2023

18/01/2023

Công văn 52-CTr/TU

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06 - NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022

18/01/2023

18/01/2023

Công văn 53-CTri-NQ/TW

Chương trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

18/01/2023

18/01/2023

Công văn 83-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

23/12/2022

23/12/2022

Công văn 929-CV/TU

Công văn về việc Tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

19/12/2022

19/12/2022

Công văn 863-CV/BTGTU

Công văn về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

08/12/2022

08/12/2022

Công văn 862-CV/BTGTU

Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động đối ngoại quốc phòng

07/12/2022

07/12/2022

Công văn 273-BC/BTGTU

Báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022

25/11/2022

25/11/2022

Công văn 2652/UBND-NC

Công văn về việc tăng cường bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2022

19/11/2022

14/11/2022

Công văn 79-HD/BTGTU

Văn bản hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023

16/11/2022

16/11/2022

|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top