Trang chủ > Văn bản > Văn bản cấp Tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 132/BC-UBND

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và dự kiến kế hoạch phát triển năm 2023

20/09/2022

20/9/2022

Báo cáo 131/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý IV năm 2022 của tỉnh Gia Lai

19/09/2022

19/9/2022

Công văn 2112/UBND-NC

Công văn về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT 3 tháng cuối năm 2022

16/09/2022

16/9/2022

Công văn 2092/UBND-KGVX

Công văn về việc tăng cường thực hiện Luật trẻ em và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

15/09/2022

15/9/2022

Kế hoạch 2008/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/09/2022

07/9/2022

Kế hoạch 98-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

12/08/2022

12/8/2022

Kế hoạch 2525-KH/UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12/08/2022

12/8/2022

Thông báo 102-TB/VP

Thông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

11/08/2022

11/8/2022

Kế hoạch 1784/KH-UBND

Kế hoạch giai đoạn 2 thực hiện Đề án " Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025" trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ

10/08/2022

10/8/2022

Công văn 1751/UBND-KGXV

Công văn về việc triển khai thực hiện chương trình " Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/08/2022

07/8/2022

|<<1 2 3 4>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top