Trang chủ > Văn bản > Văn bản cấp Tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1752/UBND-KGVX

Công văn về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

07/08/2022

07/8/2022

Quyết định 492-QĐ/UBND

Quyết định về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg

02/08/2022

02/8/2022

Kế hoạch 1698/KH-UBND

Kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

01/08/2022

01/8/2022

Công văn 2378/VP-NL

Công văn về việc nghiên cứu, đề xuất góp ý Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

29/07/2022

29/7/2022

Quyết định 489 - QĐ/UBND

Quyết định 489 về việc Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

29/07/2022

29/7/2022

QĐ 466/QĐ-UBND

Quyết định 466 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia

19/07/2022

19/7/2022

Kê hoạch 1485/KH-UBND

Kế hoạch: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025

11/07/2022

11/7/2022

BÁO CÁO 248 - BC/TU

Báo cáo: Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017

11/07/2022

11/7/2022

Kế hoạch 1478/KH-UBND

Kế hoạch: Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/07/2022

09/7/2022

BÁO CÁO 246-BC/TU

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

08/07/2022

08/7/2022

|<<1 2 3 4>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top