Trang chủ > Văn bản > Văn bản cấp Tỉnh > Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Số/Ký hiệu 246-BC/TU
Cơ quan ban hành TỈNH ỦY GIA LAI
Loại văn bản BÁO CÁO
Ngày ban hành 08/7/2022
Người ký Châu Ngọc Tuấn
Ngày có hiệu lực 08/7/2022
Tải về

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top