Trang chủ > Văn bản > Văn bản nhà trường
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 504-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính tri·

23/12/2022

23/12/2022

Quyết định 411-QĐ/TCT

Quyết định về việc khen thưởng học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện các lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 132, 138, 139, 140) năm 2022

17/11/2022

17/11/2022

Quyết định 410-QĐ/TCT

Quyết định vê việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị hành chính cho học viên các lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 132,138,139,140

17/11/2022

17/11/2022

Quyết định 401-QĐ/TCT

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 27

10/11/2022

10/11/2022

Quyết định 301-QĐ/TCT

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT-HC cho học viên các khóa (130,131,134,135, 136,137) và 01 học viên thi tốt nghiệp bổ sung

27/09/2022

27/9/2022

Quyết định 302-QĐ/TCT

Quyết định về việc khen thưởng học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện các lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 130, 131, 134, 135, 136, 137) năm 2022

27/09/2022

27/9/2022

Quyết định 313-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

23/09/2022

23/9/2022

Quyết định 298-QĐ/TCT

Quyết định mở lớp Trung cấp LLCT ̣khóa 17 hệ tập trung năm 2022-2023

14/09/2022

14/9/2022

Quyết định 278-QĐ/TCT

Quyết định mở lớp Trung cấp LLCT ̣khóa 16 hệ tập trung năm 2022-2023

05/09/2022

5/9/2022

Quyết định 260-QĐ/TCT

Quyết định mở lớp Trung cấp LLCT ̣khóa 15 hệ tập trung năm 2022-2023

19/08/2022

19/8/2022

|<<1 2 3 4>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top