Trang chủ > Văn bản > Văn bản nhà trường
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 92-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành Quy định về quy hoạch chức danh trưởng, phó phòng khoa diện tập thể lãnh đạo trường Chính trị tỉnh quản lý

16/03/2023

16/3/2023

Quyết định 94-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn đánh giá trưởng, phó phòng khoa thuộc diện tập thể lãnh đạo trường Chính trị quản lý

16/03/2023

16/3/2023

Thông báo 22-TB/TCT

Thông báo nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 27 mở tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai

10/03/2023

10/3/2023

Thông báo 23-TB/TCT

Thông báo nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 28 mở tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai

10/03/2023

10/3/2023

Quyết định 504-QĐ/TCT

Quyết định về việc ban hành Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính tri·

23/12/2022

23/12/2022

Quyết định 411-QĐ/TCT

Quyết định về việc khen thưởng học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện các lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 132, 138, 139, 140) năm 2022

17/11/2022

17/11/2022

Quyết định 410-QĐ/TCT

Quyết định vê việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị hành chính cho học viên các lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 132,138,139,140

17/11/2022

17/11/2022

Quyết định 401-QĐ/TCT

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 27

10/11/2022

10/11/2022

Quyết định 301-QĐ/TCT

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT-HC cho học viên các khóa (130,131,134,135, 136,137) và 01 học viên thi tốt nghiệp bổ sung

27/09/2022

27/9/2022

Quyết định 302-QĐ/TCT

Quyết định về việc khen thưởng học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện các lớp Trung cấp LLCT-HC (Khóa 130, 131, 134, 135, 136, 137) năm 2022

27/09/2022

27/9/2022

|<<1 2 3 4>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top