KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
 
 
1. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Khoa Pháp luật đảm nhận giảng dạy các môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật , các ngành luật cho các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh; Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.
+ Khoa Nhà nước và Pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho học viên là cán bộ công chức các cơ quan chính quyền trong tỉnh, cán bộ các cơ quan Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh; tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ dạy và học

2. Danh sách nhân sự:
 
        HỌ TÊN     CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
ThS   Bùi Minh Phúc - Giảng viên, Trưởng khoa 0982.126.170
ThS   Nguyễn Thị Hoa Phượng - Giảng viên, Phó Trưởng khoa 0973.239.345
ThS   Ngô Thị Thu Hồng - Giảng viên 0987.719.988
ThS   Phạm Thị Nhâm Anh - Giảng viên 0972.882.155
ThS   Lê Huỳnh Lai - Giảng viên 0905.182.549
ThS   Nguyễn Thị Hương Giang - Giảng viên 0905.225.565

 

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top