Trang chủ > Giới thiệu > Các Khoa, Phòng > Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU
SĐT:   02693.3874369


 
1. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu là bộ phận trực thuộc bộ máy tổ chức của trường, có chức năng tham mưu và phục vụ BGH tổ chức và điều hành thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
+ Tham mưu BGH xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác tháng, quý, năm và lịch làm việc của BGH. Theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động của trường làm báo cáo định kỳ hoặc bất thường theo quy định.
+ Tham mưu BGH thẩm định các đề án, tờ trình, quyết định và các loại văn bản khác, ghi biên bản hội nghị, chỉnh lý và ban hành văn bản; phối hợp các phòng, khoa tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
+ Bảo đảm các công tác Hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ của trường có nề nếp; chuyển văn bản đi, xử lý văn bản đến kịp thời, chính xác. Lưu trữ các loại văn bản, tài liệu đầy đủ, thứ tự ngăn nắp, chu đáo.
+ Lập dự toán kế hoạch thu, chi hàng năm, bảo đảm yêu cầu hoạt động của trường. Thực hiện thu - chi đúng Quy chế chi tiêu nội bộ. Báo cáo thanh toán, quyết toán đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định. Tham mưu BGH theo dõi việc xây dựng cơ bản, chăm lo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của BGH, các phòng, khoa và các lớp học.
+ Tổ chức tiếp khách, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của trường; trang trí lễ khai giảng, bế giảng các lớp; sắp xếp chổ ăn, nghỉ của khách và đưa đón giảng viên thỉnh giảng và khách đến thăm làm việc với trường. Làm tốt công tác vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và bảo vệ cơ quan an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.
+ Khai thác nguồn thu (nếu có), giải quyết phúc lợi tập thể, trợ cấp khó khăn, góp phần để cán bộ, công chức, viên chức, an tâm công tác.
+ Tham mưu giúp Ban Giám hiệu quản lý tốt bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đúng chế độ chính sách tuyển dụng, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu công tác theo hướng chuyên sâu và ổn định.
+ Quản lý thư viện, phòng đọc, phòng truyền thống, bảo quản các loại tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập. Lập kế hoạch bổ sung tài liệu đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tham khảo trong công tác giảng dạy và học tập.
+ Quản lý trang web, mạng nội bộ; đảm bảo phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của trường và nhu cầu sử dụng, cập nhật và khai thác thông tin của cán bộ, giảng viên trong trường; từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của học viên.

2. Danh sách nhân sự:
 
      HỌ TÊN     CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
   ThS    Nguyễn Anh Trạng - GVC, Trưởng Phòng 0971.333.192
   ThS    Vũ Thị Thảo - Giảng viên, Phó trưởng phòng  0902.360.183
   ThS    Ngô Tùng Lâm - Phó trưởng phòng 093.268.9517
   ThS    Trịnh Thị Thu Hiền - Giảng viên 0962.187.828
   ThS    Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Chuyên viên 0971.194.779
   CN     Nguyễn Thị Hà - Y tế 0984.547.408
   CN     Trịnh Thị Nghĩa - Kế toán  098.318.8524 
   ThS    Kpă Manh - Chuyên viên 0985.871.073
   CN     Bùi Thị Thu Tiền - Văn thư, thủ quỹ 0985.158.496
             Trần Văn Minh - Lái xe 037.330.0690
             Nguyễn Văn Quang - Bảo vệ 0978.981.924
             Huỳnh Ngọc Diên - Bảo vệ 0905.325.514
             Nguyễn Hữu Phước - Nhân viên 0915.677.937
             Lương Thị Bich Thục - Nhân viên  
             Nguyễn Thị Hoa - Nhân viên  
             Nguyễn Thị Vân - Nhân viên  
             Hồ Thị Liên - Nhân viên  
             Nguyễn Thị Tình - Nhân viên  
             Lê Thị Lắm - Nhân viên  

 

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top