Trang chủ > Giới thiệu > Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu Trường Chính Trị Tỉnh Gia Lai


0001.jpg
Hiệu Trưởng

 


Họ tên:         Ngô Khắc Ngọc
Chức vụ:       Hiệu Trưởng
Ngày sinh:     08/9/1970
Quê quán:     Quảng Ngãi
Học vị:          Thạc sỹ

 
 
1-(13).jpg
Phó Hiệu Trưởng
 

Họ tên:             Hoàng Nguyễn Trí Dương
Chức vụ:           Phó Hiệu Trưởng
Ngày sinh:         05/10/1976
Quê quán:         Quảng Trị
Học vị:              Thạc sỹ
 
 
co-nga.jpg
Phó Hiệu Trưởng

Họ tên:                  Phan Thị Nga
Chức vụ:               Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh:             20/3/1973
Quê Quán:            Quảng Nam
Học vị:                   Thạc sỹ
 
   

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top