Trang chủ > Giới thiệu > Quá trình hình thành, phát triển

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Cách đây 50 năm, tại xã Đak Gleh (nay thuộc huyện Kbang) Trường Đảng tỉnh Gia Lai (nay là Trường Chính trị tỉnh Gia Lai) được thành lập để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) cán bộ của tỉnh vững vàng về chính trị, tư tưởng; biết cách tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân làm cách mạng.
Thời kỳ đầu, cơ sở vật chất thiếu thốn; đời sống của cán bộ, giáo viên và học viên rất khó khăn; đội ngũ giảng viên ít, giảng dạy không chuyên, tài liệu thiếu. Để ổn định cơ sở vật chất phục vụ dạy học, lãnh đạo, cán bộ cùng học viên phải tự vào rừng đốn cây, chặt lá về dựng nhà ở, phòng học, làm bàn ghế, cùng lao động sản xuất để tự túc lương thực, thực phẩm; thường xuyên thay đổi chỗ ở, chỗ học để bảo đảm bí mật… song nhà trường vẫn tổ chức mở được hàng trăm lớp ĐT, BD cho hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên phục vụ kháng chiến, góp phần tạo nên thắng lợi, giải phóng tỉnh nhà.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta đã giành thắng lợi trọn vẹn, cùng với sự thay đổi và phát triển của tỉnh, Trường Đảng tỉnh Gia Lai cũng có những thay đổi về tên gọi: Trường Đảng tỉnh Gia Lai-Kon Tum (từ tháng 12-1975), Trường Đảng tỉnh Gia Lai (từ tháng 9-1991), Trường Chính trị tỉnh Gia Lai (tháng 11-1994 đến nay), chức năng, nhiệm vụ, nội dung, chương trình và đối tượng ĐT, BD của trường ngày càng mở rộng, đa dạng, phong phú. Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự giúp đỡ về chuyên môn của các Học viện; sự phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, các cơ sở đào tạo có liên quan… và sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức (CB,VC), nhà trường đã từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán bộ, cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước.
Về tổ chức bộ máy và cán bộ, đến nay đã có tổng số 40 CB,VC, trong đó đội ngũ giảng viên 24 đồng chí. Tất cả giảng viên có trình độ đại học, trong đó có 7 đồng chí có trình độ thạc sĩ. Từ chỗ chỉ có 2 bộ phận, nay đã có 4 khoa và 3 phòng. Những năm qua, nhà trường đã mở hàng ngàn lớp cho hàng chục ngàn lượt học viên, năm sau tăng hơn năm trước cả về số lượng lẫn chất lượng, với nhiều nội dung, chương trình, đối tượng, địa điểm mở lớp khác nhau… Nhiều học viên sau khi ra trường đã nhanh chóng trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.
Ngoài 10 đề tài khoa học đã được nghiệm thu, xếp loại khá (trong đó có 2 đề tài khoa học cấp tỉnh, 3 đề tài cấp cơ sở, 5 đề tài cấp trường), hàng năm nhà trường còn tổ chức nhiều buổi tọa đàm, sinh hoạt, hội thảo khoa học kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước; tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh. Nhiều cán bộ, giảng viên tham gia viết bài, được đăng trên các báo, tạp chí địa phương và Trung ương góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, chất lượng giảng dạy, quản lý và phục vụ.
Từ chỗ chỉ có 1 chi bộ với một số ít đảng viên, đến nay Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị tỉnh có 29 đảng viên, Đảng bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công đoàn và chi đoàn nhà trường luôn được củng cố, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, động viên, tổ chức đoàn viên tích cực thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua do các cấp phát động. Những năm gần đây, Đảng ủy, Ban Chấp hành các đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu tổ chức học tập và phát động phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Kết quả các cuộc vận động đã làm chuyển biến tích cực tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên trong nhà trường.
Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, trường đã làm tốt công tác phụ trách xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa) và xã Ia Kla (huyện Đức Cơ) góp phần cùng các huyện giữ vững ổn định và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.
Trong 50 năm qua, tập thể CB,VC nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; cấp trên tặng thưởng nhiều cờ, bằng khen, giấy khen. Đảng bộ, các chi bộ  nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh, các đoàn thể nhiều năm liền được công nhận vững mạnh toàn diện.
Từ thực tiễn xây dựng và trưởng thành trong 50 năm qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của nhà trường như: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; nội bộ đoàn kết; mở rộng dân chủ gắn liền với đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, năng động, sáng tạo của CB,VC; làm tốt công tác tham mưu và tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Bên cạnh đó là việc không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo của đảng bộ, các chi bộ, hoạt động của các đoàn thể; mạnh dạn đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với tình hình thực tiễn và đối tượng học viên; quan tâm chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và đời sống cho CB,VC và học viên.
Sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng- an ninh của tỉnh trong những năm tới đặt ra yêu cầu rất lớn cho công tác ĐT, BD cán bộ của tỉnh. Đây là yêu cầu cấp thiết và là nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo trong tỉnh, trong đó có trách nhiệm nặng nề của Trường Chính trị tỉnh. Để làm tròn trách nhiệm của mình, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức nhà trường cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ giảng viên đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng ĐT, BD theo hướng đào tạo cơ bản, bồi dưỡng theo chức danh, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tích cực ứng dụng phương pháp giảng dạy mới, đổi mới công tác quản lý, phục vụ; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, quản lý và phục vụ của nhà trường; phối hợp chặt chẽ để tổ chức, quản lý tốt các lớp học theo hình thức liên kết. Cuối cùng là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học theo hướng hiện đại.
Vũ Ngọc Truyền

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top