TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

10/10/2022

   

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT-HC

04/07/2021

     Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phải luôn bám sát mục tiêu, yêu cầu,...

TÀI LIỆU ÔN TẬP: Phục vụ các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức (Môn kiến thức chung)

22/06/2020

   Nhằm trang bị cho các thí sinh có đủ tư liệu tham khảo chuẩn bị tham dự các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể, chúng tôi tổ chức biên soạn và giới...

Hướng dẫn ôn tập câu hỏi tự luận và trắc nghiệm chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính

22/06/2020

   Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, để không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng, để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của học viên cũng như giảng viên, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã...

Tài liệu bồi dưỡng: Cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về Quản lý nhà nước

22/06/2020

   Thực tế hiện nay, cán bộ, công chức cấp xã còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, yếu kém, thể hiện ở năng lực hoạt động thực tế, khả năng tham mưu và giải quyết các vấn đề ở cơ sở. Do đó, để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ...

Hướng dẫn ôn tập câu hỏi tự luận và trắc nghiệm chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

22/06/2020

   Đánh giá được tầm quan trọng của đội ngũ nhân sự trong nền hành chính nhà nước, coi trọng phẩm chất, năng lực của nhân sự là chìa khóa quan trọng đạt đến những mục tiêu công cuộc cải cách hành chính nhà nước ở nước ta hiện...

Câu hỏi và hướng dẫn trả lời những vấn đề cơ bản trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị...

22/06/2020

   Tài liệu nhằm phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, ôn tập và thi tốt nghiệp trong các chương trình Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính tại các trường Chính trị tỉnh, thành phố.    Dưới sự chỉ đạo và...

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính

22/06/2020

   Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị theo Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 09 năm 2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc...

Tập bài giảng tình hình, nhiệm vụ của Tỉnh Gia Lai (Thuộc chương trình đào tạo trung cấp lý luận...

22/06/2020

   Tập bài giảng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị-hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai    Tập bài giảng gồm:   Bài 1: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia...

Go to Top