Trang chủ > Khoa học - Thông tin - Tư liệu
MỘT SỰ LẦM LẠC RẤT ĐÁNG PHÊ PHÁN:  KHI XUYÊN TẠC, BÓP MÉO VAI TRÒ L...

MỘT SỰ LẦM LẠC RẤT ĐÁNG PHÊ PHÁN: KHI XUYÊN TẠC, BÓP MÉO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ (2016...

22/05/2016

          TS. Nguyễn Thái Bình- TUV, HT trường Chính trị tỉnh            Với ý đồ chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta, các thế lực thù địch luôn...

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ LUẬN LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  Ở  TRƯ...

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ LUẬN LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI

15/03/2016

TS. Nguyễn Thái Bình- TUV-Hiệu trưởng        Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. C. Mác đã...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở trường Chính trị tỉn...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai ( giai đoạn 2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ (giai đoạn 2016-2021)

09/03/2016

TS. Nguyễn Thái Bình –TUV- Hiệu trưởng         Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy...

PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (bài 2)

PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (bài 2)

03/03/2016

TS. Nguyễn Thái Bình – HT trường Chính trị tỉnh        1. Phê phán các quan điểm phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh        Để phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch đã cố...

PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

28/01/2016

                                         TS. Nguyễn Thái Bình – HT trường Chính trị tỉnh    1. Phê phán các quan...

BỔN CỦ SOẠN LẠI “KHI PHỦ NHẬN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN”

BỔN CỦ SOẠN LẠI “KHI PHỦ NHẬN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN”

18/01/2016

TS. Nguyễn Thái Bình – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai        Cứ gần đến các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt trong thời điểm chúng ta đang tổ chức Đại hội lần thứ 12 của Đảng, các thế lực thù địch rộ...

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC ...

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI

05/01/2016

  TS. Nguyễn Thái Bình –TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị ThS. Ngô Thị Thu Hồng – Giảng viên Khoa Nhà nước & Pháp luật         Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng đến công...

Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát huy ...

Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai

20/10/2015

TS. Nguyễn Thái Bình        Là một bộ phận của công tác tư tưởng của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị đóng góp tích cực vào việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ...

Bài phát biểu khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chí...

Bài phát biểu khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai

28/09/2015

(khóa 35 tại trường,  ngày 28/9/2015)                  Kính thưa:         - Quý vị đại biểu;                ...

Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 1...

Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 11/2015

02/06/2015

Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 11/2015

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top