Thành phố Pleiku xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị the...

Thành phố Pleiku xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và một số vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay

04/10/2022

ThS. Ngô Khắc NgọcTỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai           Đảng bộ Thành phố Pleiku thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh toàn Đảng...

Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 1...

Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 11/2015

02/06/2015

Thông báo về việc mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học tháng 11/2015

Tư tưởng chính trị “Dân là gốc” trong lịch sử dân tộc và sự vận dụn...

Tư tưởng chính trị “Dân là gốc” trong lịch sử dân tộc và sự vận dụng của Đảng ta

10/12/2013

Đề tài nghiên cứu khoa học : “Tư tưởng chính trị “Dân là gốc” trong lịch sử dân tộc và sự vận dụng của Đảng ta” do TS. Nguyễn Xuân Phong, giảng viên khoa Chính trị học làm chủ nhiệm, đã được Hội đồng nghiệm thu...

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top