Trang chủ > Khoa học - Thông tin - Tư liệu > Nghiên cứu trao đổi
CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CỦA PH.ĂNG-GHEN  (Nhân dịp kỷ niệm 202 năm ...

CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CỦA PH.ĂNG-GHEN (Nhân dịp kỷ niệm 202 năm ngày sinh của Phriđơrich Ăngghen)

25/11/2022

       Nhân kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen  (28/11/1820 - 28/11/2022) - Người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, cuộc đời và sự nghiệp của ông có nhiều công lao, đóng góp, cống hiến vĩ đại đối với chủ nghĩa...

TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT(Nhân dịp kỷ niệm ...

TIỂU SỬ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT(Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt)

29/09/2022

       Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23 tháng 11 năm 1922 - 11 tháng 6 năm 2008) tên thật Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, Chín Dũng, là nhà chính trị Việt Nam...

Hồ Chí Minh với chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954)

Hồ Chí Minh với chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954)

06/05/2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà chính trị lỗi lạc, là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam", mà còn là nhà quân sự thiên tài. Tư tưởng quân sự của Bác là cả một kho tàng kinh nhiệm thực...

Giải pháp nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử trường Chính ...

Giải pháp nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Gia Lai

21/06/2021

   Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, trang thông tin điện tử (website) nói chung là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số,...

Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình trung c...

Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai hiện nay

01/12/2020

     1. Đặt vấn đề:    Trong những năm gần đây, sự bùng nổ thông tin toàn cầu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã và đang đặt ra những thời cơ và thách thức lớn đối với nghành Giáo dục và Đào...

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học – nhiệm vụ quan tr...

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học – nhiệm vụ quan trọng trong giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay

05/11/2020

     Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi lý luận cách mạng là ánh sáng soi đường, là ngọn cờ tập hợp lực lượng cách mạng, là cơ sở của những đường lối chiến lược cách mạng đúng đắn, là một...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, huấn luyện và bồ...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng ở trường chính trị hiện nay

25/08/2020

 Tóm tắt:    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Ðảng ta. Trước lúc đi  về cõi vĩnh hằng, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta kho tàng lý luận cách...

SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

SỨC SỐNG TRƯỜNG TỒN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

04/05/2020

    Tư tưởng Hồ Chí Minh là "Một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của...

|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top