Trang chủ > Khoa học - Thông tin - Tư liệu > Nghiên cứu trao đổi
Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở xã An Thành, huyện Đăk...

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở xã An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai hiện nay.

26/11/2018

   Nguồn nhân lực là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Những năm qua, xã An Thành đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách để phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu...

CÔN ĐẢO – TRƯỜNG HỌC LỚN CHO CÁC THẾ HỆ MAI SAU

CÔN ĐẢO – TRƯỜNG HỌC LỚN CHO CÁC THẾ HỆ MAI SAU

01/11/2018

   Tôi đặt bút viết những dòng này sau khi vừa kết thúc chuyến hành trình bốn ngày ba đêm về với Côn Đảo – Miền đất thiêng, báu vật của tổ quốc, là nơi anh hùng và bất diệt, là trường học lớn với thế hệ hôm nay và mai...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

13/07/2018

   1. Sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng    Ở nước ta, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống đã góp phần to lớn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU DIỄN BIẾN HÒA BÌNH  THÔNG QUA VẤN ĐỀ LIÊN QU...

CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU DIỄN BIẾN HÒA BÌNH THÔNG QUA VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT AN NINH MẠNG

22/06/2018

      Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành...

Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận Chính trị - Hành chính ở  trường ...

Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận Chính trị - Hành chính ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai theo quan điểm Đại hội XII của Đảng

17/05/2018

     Giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm  đường lối của Đảng,...

Đổi mới giảng dạy các môn lý luận Chính trị-Hành chính ở trường chí...

Đổi mới giảng dạy các môn lý luận Chính trị-Hành chính ở trường chính trị tỉnh Gia Lai theo quan điểm Đại hội XII của Đảng

20/03/2018

   Giảng  dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm  đường lối của Đảng...

Cảnh giác, đấu tranh phản bác các âm mưu “Diễn biến hòa bình” lợi d...

Cảnh giác, đấu tranh phản bác các âm mưu “Diễn biến hòa bình” lợi dụng internet của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam

14/03/2018

Trong những năm gần đây, internet được xem là phương tiện truyền thông có tốc độ phát triển một cách mạnh mẽ và chiếm vị trí hàng đầu trong các phương tiện cung cấp thông tin (so với truyền hình, truyền thanh hoặc các thiết bị khác...

Một sự sai lầm, rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lã...

Một sự sai lầm, rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

05/01/2018

     Tóm tắt: Internet đã và đang trở thành công cụ kết nối mang tính ưu việt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của bất kỳ một quốc gia nào. Tuy nhiên, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, internet lại...

Quan điểm của Ph. Ăngghen về vai trò của tư duy lý luận và ý nghĩa ...

Quan điểm của Ph. Ăngghen về vai trò của tư duy lý luận và ý nghĩa của nó đối với việc nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ ở tỉnh Gia Lai hiện nay

22/11/2017

       “Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận” (1)  

Sự cần thiết phải tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn...

Sự cần thiết phải tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay

08/11/2017

     Quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo nói riêng là công việc bình thường của mọi nhà nước, trong đó có Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top