Trang chủ > Khoa học - Thông tin - Tư liệu > Nghiên cứu trao đổi
Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận Chính trị - Hành chính ở  trường ...

Đổi mới giảng dạy các môn Lý luận Chính trị - Hành chính ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai theo quan điểm Đại hội XII của Đảng

17/05/2018

     Giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm  đường lối của Đảng,...

Đổi mới giảng dạy các môn lý luận Chính trị-Hành chính ở trường chí...

Đổi mới giảng dạy các môn lý luận Chính trị-Hành chính ở trường chính trị tỉnh Gia Lai theo quan điểm Đại hội XII của Đảng

20/03/2018

   Giảng  dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm  đường lối của Đảng...

Cảnh giác, đấu tranh phản bác các âm mưu “Diễn biến hòa bình” lợi d...

Cảnh giác, đấu tranh phản bác các âm mưu “Diễn biến hòa bình” lợi dụng internet của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam

14/03/2018

Trong những năm gần đây, internet được xem là phương tiện truyền thông có tốc độ phát triển một cách mạnh mẽ và chiếm vị trí hàng đầu trong các phương tiện cung cấp thông tin (so với truyền hình, truyền thanh hoặc các thiết bị khác...

Một sự sai lầm, rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lã...

Một sự sai lầm, rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

05/01/2018

     Tóm tắt: Internet đã và đang trở thành công cụ kết nối mang tính ưu việt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của bất kỳ một quốc gia nào. Tuy nhiên, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, internet lại...

Quan điểm của Ph. Ăngghen về vai trò của tư duy lý luận và ý nghĩa ...

Quan điểm của Ph. Ăngghen về vai trò của tư duy lý luận và ý nghĩa của nó đối với việc nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ ở tỉnh Gia Lai hiện nay

22/11/2017

       “Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận” (1)  

Sự cần thiết phải tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn...

Sự cần thiết phải tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay

08/11/2017

     Quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo nói riêng là công việc bình thường của mọi nhà nước, trong đó có Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

HOẠT ĐỘNG SOẠN THẢO VĂN BẢN TẠI UBND XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. ...

HOẠT ĐỘNG SOẠN THẢO VĂN BẢN TẠI UBND XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

30/10/2017

   Hiện nay trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước vấn đề soạn thảo và quản lý văn bản của cơ quan là một vấn đề hết sức quan trọng và cần được quan tâm một cách đúng mức. Văn bản vừa là nguồn pháp luật cơ bản...

Một số vấn đề đặt ra đối với nhân viên văn phòng cấp ủy xã IaKrêl v...

Một số vấn đề đặt ra đối với nhân viên văn phòng cấp ủy xã IaKrêl và IaDin trên địa bàn huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai hiện nay

27/10/2017

     Việc thiếu hụt nhân viên làm việc ở văn phòng cấp ủy là do chúng ta chưa có chính sách phù hợp. Hiện tại chức danh văn phòng đảng ủy vẫn chỉ là chức danh không chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc làm việc dưới...

TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨ...

TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII

16/03/2017

    Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn của 30 năm đổi mới đã khẳng định “toàn Đảng, toàn dân, toàn...

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI TÍCH CỰC NGĂN CH...

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI TÍCH CỰC NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII

16/03/2017

   Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ rõ: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy...

|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top