Trang chủ > Khoa học - Thông tin - Tư liệu > Nghiên cứu trao đổi
Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nh...

Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đáp ứng nhu cầu công việc

03/03/2017

    Bồi dưỡng công chức là nội dung quan trọng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay, nhất là trong giai đoạn cải cách hành chính nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) đội...

KẾT QUẢ TỪ HỘI THI HỌC VIÊN GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN NÂNG CA...

KẾT QUẢ TỪ HỘI THI HỌC VIÊN GIỎI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LÝ LUẬN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HIỆN NAY

18/01/2017

   Thực hiện Hướng dẫn số 159/HD-HVCTQG ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn về tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế...

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI...

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

27/09/2016

    Đại hội XII của Đảng nhận định: “Bốn nguy cơ mà Hội đại nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (năm 1994) nêu lên vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp, như tham nhũng, lãng phí, “diễn biến...

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM  SAI TRÁI PHỦ NHẬN TRIẾT HỌC MÁC  TRONG THỜI ĐẠI...

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI PHỦ NHẬN TRIẾT HỌC MÁC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

26/09/2016

                   Lê Thị Thùy Dương               Khoa: Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh  ...

MẤY LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “ĐỘC LẬP DÂN TỘC” V...

MẤY LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “ĐỘC LẬP DÂN TỘC” VÀ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI SỰ XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

19/09/2016

   Với quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, sau gần mười năm qua nhiều châu lục, tìm hiểu chủ nghĩa thực dân, đế quốc cả ở “chính quốc” và thuộc địa của chúng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận...

SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TRÀO LƯU XÃ HỘI DÂN CHỦ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CON...

SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TRÀO LƯU XÃ HỘI DÂN CHỦ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY

19/09/2016

Ths. Dương Trung Kiên      Trào lưu xã hội dân chủ hay còn gọi là chủ nghĩa dân chủ xã hội là trào lưu tư tưởng chính trị ra đời vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, gồm tập hợp những người ủng hộ chủ nghĩa Mác và cho...

Sinh hoạt khoa học “Đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác –...

Sinh hoạt khoa học “Đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”

19/08/2016

      Chiều ngày 19/8, khoa lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Đấu tranh, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai...

Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy t...

Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị - Năm 2016

14/06/2016

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY Tại lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị - Năm 2016 (ngày 13 tháng 6 năm 2016)

MỘT SỰ LẦM LẠC RẤT ĐÁNG PHÊ PHÁN:  KHI XUYÊN TẠC, BÓP MÉO VAI TRÒ L...

MỘT SỰ LẦM LẠC RẤT ĐÁNG PHÊ PHÁN: KHI XUYÊN TẠC, BÓP MÉO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ (2016...

22/05/2016

          TS. Nguyễn Thái Bình- TUV, HT trường Chính trị tỉnh            Với ý đồ chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta, các thế lực thù địch luôn...

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ LUẬN LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  Ở  TRƯ...

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ LUẬN LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI

15/03/2016

TS. Nguyễn Thái Bình- TUV-Hiệu trưởng        Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. C. Mác đã...

|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top