Trang chủ > Khoa học - Thông tin - Tư liệu > Nghiên cứu trao đổi > Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học – nhiệm vụ quan trọng trong giảng dạy lý luận chính

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học – nhiệm vụ quan trọng trong giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay

05/11/2020

     Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi lý luận cách mạng là ánh sáng soi đường, là ngọn cờ tập hợp lực lượng cách mạng, là cơ sở của những đường lối chiến lược cách mạng đúng đắn, là một trong những yếu tố quyết định đối với thắng lợi của cách mạng. Thực tiễn đã chứng minh về tầm quan trọng của nghiên cứu lý luận cũng như vấn đề tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Trong hoạt động lý luận, Đảng ta ngày càng nhận thức rõ và đề cao vai trò, vị trí của hoạt động tổng kết thực tiễn.

Xem file đầy đủ tại đây


 

GVC. Trần Ngọc Kiên

Trưởng Khoa Nhà nước - Pháp luật

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top