Trang chủ > Khoa học - Thông tin - Tư liệu > Nghiên cứu trao đổi > Giải pháp nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Gia Lai

Giải pháp nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Gia Lai

21/06/2021
   Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, trang thông tin điện tử (website) nói chung là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet.
   Trang thông tin điện tử Trường chính trị tỉnh Gia Lai được phát triển bởi Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Gia Lai. Từ khi ra đời, trang web đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo học viên.
   Việc xây dựng trang thông tin điện tử đã đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
    

    Qua thời gian xây dựng, đến nay trang thông tin điện tử của nhà trường đã đảm bảo cơ bản về tiêu chuẩn chất lượng, chính xác, đáp ứng yêu cầu thông tin toàn diện về các hoạt động. Qúa trình vận hành Website đã giúp nâng cao chất lượng các mặt công tác, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, xóa bỏ khoảng cách địa lý giữa trường chính trị tỉnh với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, các cơ quan sở, ban, ngành trong tỉnh và học viên. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và nhà trường. Đồng thời, website là nơi công bố các công trình nghiên cứu khoa học của công chức, viên chức; cung cấp các thông tin cần thiết cho học viên, giảng viên như lịch học, lịch giảng, điểm các môn học, các biểu mẫu đơn từ, các thông tin về tổ chức các sự kiện hội thảo, tọa đàm khoa học, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, hoạt động giảng dạy và quản lý của nhà trường,… đến rộng rãi bạn đọc trong và ngoài tỉnh trên môi trường internet.
      Trang thông tin điện tử của Nhà trường đã liên kết, tích hợp thông tin của các cổng thông tin điện tử tuyến trên như: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I, II và III, các sở, ban, ngành trong tỉnh và những trang báo điện tử lớn, tin bài phản ánh hoạt động của nhà trường được cập nhật thường xuyên.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trang thông tin điện tử của trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:
      - Sự tham gia phối hợp của các phòng, khoa trong việc cung cấp tin, bài nghiên cứu khoa học chưa được chú trọng, số lượng tin bài còn ít;
      - Lịch giảng các khoa, bảng điểm học phần chưa gửi về ban quản lý Website kịp thời, nên thông tin đăng tải đôi lúc còn chậm;
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của trang thông tin điện tử trường chính trị tỉnh Gia Lai đặc biệt là trong công tác nghiên cứu khoa học, cập nhật thông tin hoạt động, đại diện cho ban biên tập website, tôi xin kiến nghị các nội dung như sau:
      - Các thành viên Ban biên tập website tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao vai trò và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công, trong đó chú trọng đến hoàn thiện hạ tầng website, giao diện và cập nhật đầy đủ nội dung; kỹ thuật biên tập tin bài; năng lực quản trị website;
      - Tập thể các phòng, đơn vị, tổ chức đoàn thể, cá nhân thường xuyên truy cập website, rà soát các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện, gửi đến Ban biên tập website để được xử lý; tích cực cung cấp tin tức, bài viết, hình ảnh, thước phim liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình, trong đó tập trung vào các bài viết chuyên sâu đánh giá, phân tích trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường;
      - Bảng điểm, thông báo song song với việc công bố trên zalo nhóm, lớp thì cần kịp thời gửi đăng tải lên Website;
     - Ban biên tập webiste quan tâm bố trí kinh phí đảm bảo cho trang thông tin điện tử hoạt động; chi trả thù lao, nhuận bút cho cộng tác viên theo đúng định mức, quy định;
      - Đảng ủy, Ban giám hiệu tạo điều kiện cho ban biên tập (biên tập viên, quản trị viên) được tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực hoạt động.
      Có thể nói Website là cầu nối giữa nhà trường với học viên và xã hội nên rất cần sự quan tâm của lãnh đạo trong việc quản lý, kiểm soát hoạt động để đảm bảo thông tin luôn chính xác, đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc khai thác tốt hoạt động của trang Website, sử dụng đúng mục đích sẽ đem lại hiệu quả rất lớn trong công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng hiện nay.
  Ngô Tùng Lâm - Bùi Thị Thu Tiền
Phòng TC, HC, TT, TL      
 
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top