Trang chủ > Khoa học - Thông tin - Tư liệu > Nghiên cứu trao đổi > Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường Chính trị tỉnh Gia Lai hiện nay

01/12/2020
     1. Đặt vấn đề:
    Trong những năm gần đây, sự bùng nổ thông tin toàn cầu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã và đang đặt ra những thời cơ và thách thức lớn đối với nghành Giáo dục và Đào tạo nói chung, giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính (TCLLCT – HC) nói riêng. Một trong những thách thức lớn nhất đối với người dạy và học trung cấp lý luận chính trị - hành chính là việc nghiên cứu và tryền thụ kiến thức các phần học như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất, thiết thực nhất cho học viên trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
    Việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động ở các Trường Chính trị nói chung và trường Chính trị tỉnh Gia Lai nói riêng. Nhận thức rõ được vai trò này, đội ngũ giảng viên của trường Chính trị Tỉnh Gia Lai đã không ngừng tiếp thu, học hỏi và áp dụng sáng tạo các phương pháp giảng dạy kết hợp việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại làm tăng tính sinh động cho bài giảng vốn mang nhiều tính lý luận, phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học viên trong quá trình dạy và học. Nhờ vậy, hoạt động giảng dạy và học trung cấp trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện ngày càng tốt hơn những nhiệm vụ quan trọng của Nhà trường.

 

 
 
ThS. Nguyễn Thị Bình
Khoa lý luận cơ sở
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top