Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Chính K27

30/01/2023

      Sáng 30/12/2022 Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 27. Dự Bế giảng có đồng chí ThS. Ngô Khắc Ngọc –TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng nhà trường...

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 25 - hệ không tập trung (năm học 2022 – 2023) tại...

27/12/2022

      Sáng ngày 26/122022, tại Trung tâm Chính trị huyện Chư Păh, Trường Chính trị tỉnh phối hợp cùng Huyện ủy Chư Păh tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 25 - Hệ không tập trung (năm học 2022 &ndash...

Bế giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND cấp xã lớp thứ 2 năm 2022

07/12/2022

       Sáng ngày 07/12/2022, tại Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Chúc danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân cấp xã lớp thứ 2 năm 2022 cho 79 học viên là Chủ tịch, Phó...

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên Khóa 106

02/12/2022

       Sáng 02/12/2022 Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 106. Dự Lễ Bế giảng có đồng chí ThS. Hoàng Nguyễn Trí Dương – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng...

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 132, 138, 139, 140

01/12/2022

              Chiều 01/12/2022 tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức bế giảng các lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 132, 138, 139, 140. Tham dự buổi lễ có ThS. Ngô Khắc Ngọc...

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 22 (hệ tập trung), năm học 2022 -2023

23/11/2022

        Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2022, sáng ngày 23 tháng 11 năm 2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai giảng...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên viên chính khóa 27 năm 2022

14/11/2022

          Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2022 của tỉnh. Sáng 14/11/2022 Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên...

Bế mạc lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp huyện Lớp thứ nhất năm 2022

11/11/2022

       Chiều ngày 11/11/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ Bế mạc Lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp huyện – Lớp thứ nhất năm 2022 cho 54 học viên là Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng...

Khai giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân nhân cấp xã (lớp thứ hai) năm 2022

09/11/2022

        Thực hiện kế hoạch đào tại, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 của tỉnh. Sáng ngày 08/11/2022, tại Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Ủy ban...

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 21 HỆ TẬP TRUNG NĂM HỌC 2022-2023

08/11/2022

       Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2022, chiều ngày 08 tháng 11 năm 2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý...

Khai mạc lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp huyện – Lớp thứ nhất năm 2022

07/11/2022

       Sáng ngày 07/11/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai mạc cho 54 học viên Lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp huyện – Lớp thứ nhất năm 2022 .

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai năm 2022

28/10/2022

Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2022, tại trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai năm 2022 cho 67 học viên là Ủy viên...

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 18 - hệ không tập trung (năm học 2022 – 2023) tại...

06/10/2022

        Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2022, sáng ngày 06/10/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện Krông Pa, Trường Chính trị tỉnh phối hợp cùng Huyện ủy Krông Pa tổ chức...

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 19 (hệ tập trung), năm học 2022 -2023

04/10/2022

       Chiều 04/10/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 19 (hệ tập trung)  cho 35 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các...

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 105

10/09/2022

        Sáng 10/9/2022 Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 105. Dự Lễ bế giảng có đồng chí ThS. Hoàng Nguyễn Trí Dương – Phó Hiệu trưởng nhà trường, quý...

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 16 (hệ tập trung), năm học 2022 -2023

06/09/2022

      Chiều 06/9/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 16 (hệ tập trung)  cho 35 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các phòng, sở...

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
Go to Top