Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên viên chính khóa 27 năm 2022

14/11/2022

          Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2022 của tỉnh. Sáng 14/11/2022 Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên...

Bế mạc lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp huyện Lớp thứ nhất năm 2022

11/11/2022

       Chiều ngày 11/11/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ Bế mạc Lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp huyện – Lớp thứ nhất năm 2022 cho 54 học viên là Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng...

Khai giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân nhân cấp xã (lớp thứ hai) năm 2022

09/11/2022

        Thực hiện kế hoạch đào tại, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 của tỉnh. Sáng ngày 08/11/2022, tại Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Ủy ban...

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 21 HỆ TẬP TRUNG NĂM HỌC 2022-2023

08/11/2022

       Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2022, chiều ngày 08 tháng 11 năm 2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý...

Khai mạc lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp huyện – Lớp thứ nhất năm 2022

07/11/2022

       Sáng ngày 07/11/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai mạc cho 54 học viên Lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp huyện – Lớp thứ nhất năm 2022 .

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai năm 2022

28/10/2022

Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2022, tại trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cấp ủy viên cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai năm 2022 cho 67 học viên là Ủy viên...

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 18 - hệ không tập trung (năm học 2022 – 2023) tại...

06/10/2022

        Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2022, sáng ngày 06/10/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện Krông Pa, Trường Chính trị tỉnh phối hợp cùng Huyện ủy Krông Pa tổ chức...

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 19 (hệ tập trung), năm học 2022 -2023

04/10/2022

       Chiều 04/10/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 19 (hệ tập trung)  cho 35 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các...

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 105

10/09/2022

        Sáng 10/9/2022 Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 105. Dự Lễ bế giảng có đồng chí ThS. Hoàng Nguyễn Trí Dương – Phó Hiệu trưởng nhà trường, quý...

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 16 (hệ tập trung), năm học 2022 -2023

06/09/2022

      Chiều 06/9/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 16 (hệ tập trung)  cho 35 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các phòng, sở...

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KHÓA 11

27/08/2022

          Sáng ngày 27-8-2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao...

Bế giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư Đảng ủy cấp xã năm 2022

26/08/2022

        Chiều ngày 25/8/2022, tại Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Bí thư Đảng ủy cấp xã năm 2022 cho 66 học viên là Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn đang công tác trên địa bàn...

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

24/08/2022

         Ngày 23/8/2022, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động. Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể viên chức và người...

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 15 (hệ tập trung), năm học 2022 -2023

24/08/2022

         Chiều 23/8/2022, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 15 (hệ tập trung)  cho 35 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại...

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU...

12/08/2022

Ngày 09/8/2022, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Đồng chí Ngô Khắc Ngọc...

LỄ KHAI GIẢNG CÁC LỚP CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 28 ĐỢT 1 NĂM 2022

06/08/2022

       Sáng ngày 06/8/2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 28 đợt 1 năm 2022. Lễ khai giảng được tổ chức bằng hình thức kết hợp trực tiếp và...

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
Go to Top