khai giảng lớp cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

09/11/2014

Ngày 9/11/2014, tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp  với trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước cho 131 học viên, chủ yếu dành cho cán bộ...

Bế giảng lớp BDKT QLNN chương trình chuyên viên khóa 45

30/10/2014

Ngày 30/10/2014 trường Chính trị tỉnh Gia Lai tiến hành lễ bế giảng lớp BDKT QLNN chương trình chuyên viên k45, Tham gia khóa học có 78 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban ngành của tỉnh và các, phòng, ban của các huyện,...

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2014 - 2015

25/10/2014

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ GIA LAI TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bế giảng lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực

21/10/2014

Thực hiện Quyết định số 4383/QĐ-HVCT-HCQG ngày 10/10/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp  bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho giảng viên trường Chính trị các tỉnh thuộc khu vực Tây nguyên.

Khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực

15/10/2014

Ngày 15/10/2014, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp  bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho giảng viên trường Chính trị các tỉnh thuộc khu vực Tây nguyên.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 27

13/10/2014

Chiều ngày 13/10/2014, trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 27.

Bế giảng 03 lớp Bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận Chính trị

12/10/2014

Ngày 12/10/2014, trường Chính trị tỉnh Gia Lai tiến hành lễ bế giảng 03 lớp Bổ sung kiến thức xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận Chính trị theo hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG ngày 15/11/2011 của Giám đốc Học viện Chính trị...

Giao lưu bóng đá giữa Chi đoàn trường với Chi đoàn Chi cục Quản lý thị trường

26/09/2014

Nhằm nâng cao tinh thần thể dục, thể thao và tình đoàn kết giữa các chi đoàn cơ sở trong đoàn khối các cơ quan tỉnh, chiều ngày 26/09/2014, chi đoàn trường Chính trị tỉnh Gia Lai giao lưu bóng đá mini với chi đoàn Chi cục quản lý thị...

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị năm 2014

16/09/2014

Sáng ngày 16/09/2014, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  phối kết hợp cùng với Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị năm 2014.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên khóa 45

10/09/2014

Sáng ngày 10/09/2014, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Chính khóa 45 năm 2014.

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 14, khóa 15

09/09/2014

Chiều ngày 9 tháng 9 năm 2014, trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức bế giảng cho 02 lớp trung cấp lý luận Chinh trị - Hành chính (khóa 14, khóa 15) với tổ số 163 học viên.

Chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Chính trị - Hành chính

19/06/2014

Trong các ngày 21 và ngày 22 tháng 6 năm 2014, trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức thi tốt nghiệp (lần 1 năm 2014) các lớp trung cấp lý luận Chinh trị

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

01/06/2014

Chiều ngày 01/06/2014, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Chính khóa 2 năm 2014.

Giao lưu giữa trường Chính trị tỉnh Gia Lai với trường Chính trị tỉnh KonTum

26/04/2014

Giao lưu giữa trường Chính trị tỉnh Gia Lai với trường Chính trị tỉnh KonTum

Bế giảng lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 42

25/04/2014

Chiều ngày 25/4/2014, trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 42 cho 73 học viên.

Chương trình Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

25/04/2014

 

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
Go to Top