Đoàn công tác của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Gia Lai

07/03/2013

Đoàn công tác của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Gia Lai

Đổi mới hệ thống chính trị để đáp ứng tình hình mới

31/01/2013

Ngày 31-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học" Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta” nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng văn...

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai: “Đoàn kết, đổi mới, phấn đấu vì sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ”.

18/11/2011

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai: “Đoàn kết, đổi mới, phấn đấu vì sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ”.

Giúp tỉnh bạn Attapeu (Lào) tập huấn phương pháp giảng dạy mới

01/05/2010

Sáng 27-4, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực cho 15 giảng viên Trường Chính trị- Hành chính tỉnh Attapeu- nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ IV

27/01/2010

Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015 (thí điểm chủ trương Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
Go to Top