Trang chủ > Tin Tức > Chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Chính trị - Hành chính

Chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp các lớp Chính trị - Hành chính

19/06/2014
Trong các ngày 21 và ngày 22 tháng 6 năm 2014, trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức thi tốt nghiệp (lần 1 năm 2014) các lớp trung cấp lý luận Chinh trị
 
 - Hành chính cho 04 lớp (Trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 13, khóa 14, khóa 15, khóa 16) với tổ số 343 học viên.
Nhà trường thành lập Hội dồng thi cho 03 ban coi thi ở 03 cụm thi: cụm thi số 01 tại tại trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện ChưPrông,  cụm thi số 02 tại trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã An Khê, cụm thi số 03 tại trường Chính trị tỉnh.
 
Đây là lần thứ hai nhà trường tổ chức thi chung đề cho các cụm thi và đổi mới cách thức, nội dung thi tốt nghiệp theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
 
Qua 02 ngày thi, các học viên thi 03 môn với 03 khối kiến thức cơ bản như sau:
 
- Môn 1 gồm các phần học: Triết học Mác-lênin; Kinh tế Chính trị Mác-lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
- Môn 2 gồm các phần học: Hành chính nhà nước.

- Môn 3 gồm các phần học: Những vấn đề cơ bản của Đảng cộng sản; Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Một số nội dung trong quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; Quốc phòng an ninh; Kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng.
 
Trước kì thi, nhà trường đã tổ chức thanh tra toàn bộ hồ sơ, điểm của từng học viên trong quá trình học tập, kết quả thanh tra đã khẳng định kỳ thi tới sẽ thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của Học viện.
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top