Trang chủ > Tin Tức > Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 20, khóa 21 tại tỉnh gia lai

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 20, khóa 21 tại tỉnh gia lai

14/12/2021
 08h00 ngày 14 tháng 12 năm 2021, Học viện Chính trị Khu vực III (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai và Trường Chính trị tỉnh khai giảng bằng hình thức trực tuyến 02 lớp cao cấp lý luận chính trị Khóa 20 và Khóa 21 hệ không tập trung (khóa học 2021-2023) tại tỉnh Gia Lai.
Dự Lễ khai giảng tại điểm cầu truyền hình Học viện Chính trị Khu vực III có PGS.TS. Đoàn Triệu Long – Quyền Giám đốc Học viện chính trị Khu vực III. Dự tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Gia Lai có đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Nhà trường.
 

   Chương trình học của các Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung gồm 19 môn học, 6 chuyên đề ngoại khoá và nghiên cứu thực tế trong 18 tháng, 111 học viên của 02 lớp sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những kiến thức cập nhật mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế cùng những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và khoa học xã hội nhân văn khác. Đặc biệt các học viên sẽ được tiếp cận chuyên sâu Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

1.jpg

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng

 

   Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh; trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về trình độ các mặt cho đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. Đây cũng là nội dung nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; từ đó cụ thể hóa 1 trong 4 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra. Để khóa học đạt chất lượng tốt nhất; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người đảng viên, chủ động và tích cực trong học tập; từ đó vận dụng những kiến thức cơ bản đã học và thực tế công việc cơ quan, đơn vị nơi công tác. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Học viện Chính trị Khu vực III tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Gia Lai.

2.jpg

Toàn cảnh Buổi lễ Khai giảng
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top