Trang chủ > Tin Tức > Trường chính trị tỉnh gia lai tham dự hội thảo “nâng cao năng lực giảng viên bồi dưỡng đại biểu hđnd

Trường chính trị tỉnh gia lai tham dự hội thảo “nâng cao năng lực giảng viên bồi dưỡng đại biểu hđnd cấp huyện, cấp xã

14/10/2016
Nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh, trình độ và trách nhiệm của đại biểu HĐND với nhân dân, có kiến thức toàn diện ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Từ ngày 11 đến ngày 13/10/2016, tại khách sạn Sài Gòn Tourane (Thành phố Đà Nẵng), Bộ nội vụ đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nâng cao năng lực giảng viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã”.
 

14/10/2016
 Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ nội vụ Triệu văn cường khẳng định: Việc tổ chức triển khai bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã là rất quan trọng và cần sớm hoàn thành trong năm 2016 đầu 2017. Vì thế, cần thiết phải tổ chức trao đổi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên các trường chính trị, giảng viên thỉnh giảng; qua đó nội dung tài liệu sẽ được truyền tải tới các đại biểu nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, giúp các đại biểu vận dụng thực hiện, để nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ đại biểu của mình.
 
 Untitled.png
 
      Hội thảo đã trao đổi, thảo luận 05 chuyên đề trong tài liệu bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân, bao gồm: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; tình hình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam; tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân; kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Untitled1.png
       Trong thời gian ngắn, với những chuyên gia giàu kinh nghiệm là những Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sĩ hội thảo đã tập trung trao đổi những vấn đề mang tính thiết thực, làm sáng tỏ thêm những vấn đề mới về Hội đồng nhân dân, đại biểu HĐND. Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp vào chiều 13 tháng 10 năm 2016.
|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top