Trang chủ > Hành chính, quản trị
Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học 2019

Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học 2019

06/03/2019

Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học: "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn"

Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học năm 2019

Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học năm 2019

06/03/2019

Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học: "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn"

Mẫu kế hoạch làm theo Bác năm 2019

Mẫu kế hoạch làm theo Bác năm 2019

25/02/2019

Tải:Mau-ke-hoach-lam-theo-Bac1.docx .

Mẫu kế hoạch cá nhân năm 2019

Mẫu kế hoạch cá nhân năm 2019

08/02/2019

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Điểm chất khóa luận TN TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018

Điểm chất khóa luận TN TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018

24/01/2019

Điểm chất khóa luận TN TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018

Điểm chấm phúc khảo kỳ thi Tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018

Điểm chấm phúc khảo kỳ thi Tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018

23/01/2019

Điểm chấm phúc khảo kỳ thi Tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018

Default news teaser image

Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC đợt 2 (2018)

14/01/2019

Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT-HC đợt 2 (2018)

Lịch làm việc Hội đồng thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018

Lịch làm việc Hội đồng thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018

18/12/2018

Lịch làm việc Hội đồng thi tốt nghiệp TCLLCT-HC (đợt 2) năm 2018

Viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" số 03/2019

Viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" số 03/2019

17/12/2018

Viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" số 03/2019

Viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" số 03/2019

Viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" số 03/2019

17/12/2018

Viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn" số 03/2019

|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19>>|
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT khóa 03, 07, 08, 10 Lớp trung cấp
2 Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT khóa 01,04, 05, 06 năm 2022 Lớp trung cấp

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top