Default news teaser image

Kết quả học viên giỏi lý luận chính trị vòng 2 -2018

15/05/2018

Kết quả học viên giỏi lý luận chính trị vòng 2 và danh sách thi vòng 3 - Kết quả vòng 2: Diem-thi-HVGLL-(vong-2)-2018.pdf- Danh sách thi vòng 3 Danh-sach-HVGLL-(vong3)-2018.pdf

Default news teaser image

Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung

11/05/2018

Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung các lớp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018 Tải tại đây: Hoc-vien-thi-bo-sung-(dot-1)-nam-2018.pdf

Default news teaser image

Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung

11/05/2018

Danh sách học viên thi lại, thi bổ sung các lớp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2018 Tải tại đây: Hoc-vien-thi-bo-sung-(dot-1)-nam-2018.pdf

Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh

Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh

08/05/2018

Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay ở Gia Lai

Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh

Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh

08/05/2018

Viết bài tham luận cho Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay ở Gia Lai

Default news teaser image

Thi hoc viên giỏi Lý luận chính trị 2018

04/05/2018

1. Danh sách điểm học viên giỏi Lý luận chính trị vòng 1 (đợt 1): Danh-sach-diem-vong-1-(dot-1)-2018.PDF 2. Danh sách học viên dự thi vòng 2 (đợt 1): Danh-sach-du-thi-vong-2-(dot-1)-2018.PDF .

Default news teaser image

Thi hoc viên giỏi Lý luận chính trị 2018

04/05/2018

1. Danh sách điểm học viên giỏi Lý luận chính trị vòng 1 (đợt 1): Danh-sach-diem-vong-1-(dot-1)-2018.PDF2. Danh sách học viên dự thi vòng 2 (đợt 1): Danh-sach-du-thi-vong-2-(dot-1)-2018.PDF.

Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"

Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"

17/04/2018

Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"

Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"

Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"

17/04/2018

Mời viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"

Default news teaser image

Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945-1975

22/03/2018

Cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong giai đoạn 1945-1975

|<<...11 12 13 14 15 16 17>>|

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top