Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K1...

Thông báo lịch học lớp TCLLCT-HC K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K130, K131, K132, K134, K135, K136, K137, K138, K139, K140

17/02/2022

Lịch học lớp TCLLCT-HC K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K130, K131, K132, K134, K135, K136, K137, K138, K139, K140Xem file tại đây

Thông báo:Lịch học lớp TCLLCT Khóa 01 và Khóa 02 (TTCT Kông Chro)

Thông báo:Lịch học lớp TCLLCT Khóa 01 và Khóa 02 (TTCT Kông Chro)

01/10/2021

Thông báo:Lịch học lớp TCLLCT Khóa 01 và Khóa 02 (TTCT Kông Chro)Xem file đầy đủ tại đây

Thông báo thời gian, địa điểm nhận Bằng Tốt nghiệp các lớp TCLLCT-H...

Thông báo thời gian, địa điểm nhận Bằng Tốt nghiệp các lớp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2021

12/08/2021

Thông báo thời gian, địa điểm nhận Bằng Tốt nghiệp các lớp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2021Xem file chi tiết tại đây

MẪU BÀI THU HOẠCH LỚP BD NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2021

MẪU BÀI THU HOẠCH LỚP BD NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2021

02/08/2021

MẪU BÀI THU HOẠCH LỚP BD NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2021Anh (chị) học viên tải file tại đây

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp TCLL...

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp TCLLCT-HC cho học viên các lớp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2021

28/07/2021

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp TCLLCT-HC cho học viên các lớp TCLLCT-HC (đợt 1) năm 2021Xem file chi tiết tại đây

Tạm dừng kế hoạch học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Tạm dừng kế hoạch học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng

27/07/2021

Tạm dừng kế hoạch học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡngXem file chi tiết tại đây

BẢNG ĐIỂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TCLLCT-HC (ĐỢT 1) NĂM 2021

BẢNG ĐIỂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TCLLCT-HC (ĐỢT 1) NĂM 2021

20/07/2021

BẢNG ĐIỂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TCLLCT-HC (ĐỢT 1) NĂM 2021Xem file chi tiết tại đây

Công văn triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa ...

Công văn triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong...

20/07/2021

Công văn triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"Xem file chi tiết tại đây

BẢNG ĐIỂM KỲ THI TỐT NGHIỆP TCLLCT-HC (ĐỢT 1) NĂM 2021

BẢNG ĐIỂM KỲ THI TỐT NGHIỆP TCLLCT-HC (ĐỢT 1) NĂM 2021

29/06/2021

BẢNG ĐIỂM KỲ THI TỐT NGHIỆP TCLLCT-HC (ĐỢT 1) NĂM 2021Xem file chi tiết tại đây

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP TCLLCT-HC (ĐỢT 1) NĂM 2021

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP TCLLCT-HC (ĐỢT 1) NĂM 2021

22/06/2021

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP TCLLCT-HC (ĐỢT 1) NĂM 2021Xem file chi tiết tại đây

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT khóa 03, 07, 08, 10 Lớp trung cấp
2 Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT khóa 01,04, 05, 06 năm 2022 Lớp trung cấp

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top