Thông báo tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các lớp Trung c...

Thông báo tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (đợt 2), năm 2019

09/03/2020

Thông báo tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (đợt 2), năm 2019

Thông báo tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các lớp Trung c...

Thông báo tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (đợt 2), năm 2019

09/03/2020

Thông báo tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (đợt 2), năm 2019

Thông báo nhập học các lớp TCLLCT-HC khóa 118, K119, K120

Thông báo nhập học các lớp TCLLCT-HC khóa 118, K119, K120

26/02/2020

Thông báo nhập học các lớp TCLLCT-HC khóa 118, Khóa 119, Khóa 120

Thông báo nhập học các lớp TCLLCT-HC khóa 118, Khóa 119, Khóa 120

Thông báo nhập học các lớp TCLLCT-HC khóa 118, Khóa 119, Khóa 120

26/02/2020

Thông báo nhập học các lớp TCLLCT-HC khóa 118, Khóa 119, Khóa 120

Thông báo lịch học tiếp theo các lớp TCLLCT-HC trong năm 2020

Thông báo lịch học tiếp theo các lớp TCLLCT-HC trong năm 2020

26/02/2020

Thông báo lịch học tiếp theo các lớp TCLLCT-HC trong năm 2020 Từ lớp K103 đến K117

Học viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 02 năm 2020 đề phòng, chống dị...

Học viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 02 năm 2020 đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19

15/02/2020

Học viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 02 năm 2020 đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo học viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 02-2020

Thông báo học viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 02-2020

15/02/2020

Học viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 02 năm 2020 đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo điều chỉnh lịch học

Thông báo điều chỉnh lịch học

07/02/2020

Điều chỉnh lịch học

Thông báo điều chỉnh lịch học

Thông báo điều chỉnh lịch học

07/02/2020

Điều chỉnh lịch học

Thông báo mở lớp BD KT QLHCNN chương trình chuyên viên, chuyên viên...

Thông báo mở lớp BD KT QLHCNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính

21/01/2020

Thông báo lở lớp Bồi dưỡng kiến thức QLHC Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính ngoài kế hoạch năm 2020

|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
STT Tên tài liệu Loại Tải về
1 Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT khóa 03, 07, 08, 10 Lớp trung cấp
2 Điểm thi tốt nghiệp TCLLCT khóa 01,04, 05, 06 năm 2022 Lớp trung cấp

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top