Trang chủ > Hành chính, quản trị > Thông báo > Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học: "Phát huy vai trò của giảng viên lý luận trong bảo vệ nền tả

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học: "Phát huy vai trò của giảng viên lý luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay"

09/03/2021
Mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học: "Phát huy vai trò của giảng viên lý luận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay"TB-1-(1).jpg
TB-2.jpg

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top