Trang chủ > Hành chính, quản trị > Thông báo > Thông báo Công văn số 1142/UBND-NC về việc giao góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

Thông báo Công văn số 1142/UBND-NC về việc giao góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm

08/06/2022
Thông báo về việc  giao góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm 
Xem file chi tiết tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top