Trang chủ > Hành chính, quản trị > Thông báo > Thông báo của Học viện Chính trị Khu vực III v/v dừng việc giảng dạy và học tập để phòng, chống Covi

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

Thông báo của Học viện Chính trị Khu vực III v/v dừng việc giảng dạy và học tập để phòng, chống Covid-19

29/07/2020
Thông báo của Học viện Chính trị Khu vực III về việc dừng việc giảng dạy và học tập để phòng, chống Covid-19
Xem file tại đây

LIÊN KẾT WEBSITE

Go to Top